Home
'Mijn DOSSIER' - jouw persoonlijk dossier in het Rijksregister Afdrukken
   Mijn DOSSIER

 

'Mijn DOSSIER' is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het je mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. Met deze toepassing bespaar je tijd en geld! Je kan immers van thuis uit verschillende attesten aanvragen.

 

Via de toepassing ‘Mijn DOSSIER’ kan je:

 • jouw geregistreerde gegevens in het Rijksregister nakijken
 • fouten in jouw dossier rapporteren
 • jouw contactgegevens doorgeven zodat overheidsinstanties sneller en directer kunnen communiceren
 • controleren wie jouw persoonlijke gegevens geraadpleegd heeft tijdens de voorbije 6 maanden
 • elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar je je ook bevindt.

Volgende attesten zijn online verkrijgbaar:

 • uittreksel uit de registers
 • attest van hoofdverblijfplaats
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • attest van gezinssamenstelling
 • attest van leven
 • attest van Belgische nationaliteit
 • attest van kiesregister
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid.

Hoe inloggen op 'Mijn DOSSIER'?

 • Om toegang te krijgen tot de toepassing 'Mijn DOSSIER', moet je eerst een kaartlezer installeren met de gepaste software: https://eid.belgium.be/nl
 • Daarna krijg je toegang door middel van jou eID en PIN-code op https://mijndossier.rrn.fgov.be/. Om je identiteit te controleren, wordt jouw PIN-code gevraagd.

Juridische waarde

 • Een document dat je downloadt vanuit 'Mijn DOSSIER' heeft dezelfde juridische waarde als een document gewettigd door het Gemeentebestuur.
 • Wanneer je een document downloadt vanuit ‘Mijn DOSSIER’ dien je dit als pdf te bewaren. Nadat je het document hebt opgeslagen, is de ondertekening van het Rijksregister zichtbaar. Na het opslaan kan je het document terug bekijken en eventueel digitaal doorsturen naar derden. De digitale ondertekening van het Rijksregister is zichtbaar.
Laatst aangepast op woensdag, 29 november 2017 17:13